Ενημέρωση-Πολιτική για τα Cookies

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 29 Σεπτεμβρίου 2020

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του. Τα «cookies» που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Ο Ιστότοπος www.depon.com.gr   Χρησιμοποιεί τα Παρακάτω Cookies:

Απαραίτητα cookies : Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία όπως την πλοήγηση και που η  ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά. Είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Cookies προτίμησης: Τα cookies που επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες και που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Τα χρησιμοποιούμε για να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία μόνο εφόσον επιλέξετε αποδοχή όλων των cookies δίνοντας την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους μετά από κατάλληλη ενημέρωση. 

Cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση :  Η περίπτωση αυτή  των  cookies  αφορά  την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας σε μία ιστοσελίδα.  Η χρήση των cookies με σκοπό την στατιστική ανάλυση (και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Google Analytics)  γίνεται μόνο εφόσον επιλέξετε αποδοχή όλων των cookies δίνοντας την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους μετά από κατάλληλη ενημέρωση. 

Cookies με σκοπό τη διαφήμιση : Τα «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertising). Αυτό ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies). Η χρήση των Cookies με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση γίνεται μόνο εφόσον επιλέξετε αποδοχή όλων των cookies δίνοντας την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους μετά από κατάλληλη ενημέρωση. 

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα Cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας

Ο βασικός τρόπος που σας επιτρέπει να έχετε έλεγχο των «cookies» είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των «cookies» και να ζητούν την ενεργό επιλογή σας για κάθε εγκατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι εφόσον έχετε απενεργοποιήσει την αποδοχή «cookies» ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από κάποιον διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσετε κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης «cookies» που είναι διαθέσιμα για το φυλλομετρητή σας, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Η ΒΙΑΝ δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση Cookies κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της λειτουργίας της και τις νομικές της υποχρεώσεις.

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης: 29 Σεπτεμβρίου 2020