ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας μέσω αυτής της φόρμας αρχειοθετείται.

Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, θα τα χειριστoύμε με πλήρη σεβασμό προς το προσωπικό σας απόρρητο και θα τα επεξεργαστούμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, βάσει της οποίας διαθέτετε συγκεκριμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων ενεργειών ή παραπόνων για την ποιότητα των προϊόντων, ενδέχεται να κοινοποιηθεί στις κανονιστικές αρχές, σε θυγατρικές εταιρείες μας και σε επιχειρηματικούς εταίρους με τους οποίους συνδεόμαστε συμβατικά. Οι εν λόγω αποδέκτες μπορεί να βρίσκονται σε άλλη χώρα εκτός της δικής σας, οπότε και θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για την διαβίβαση, εφόσον απαιτείται.

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, και εναντίωσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκ μέρους της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία σας.

Για αναφορά σχετικά με την Ασφάλεια (Ανεπιθύμητη Ενέργεια) και την Ποιότητα (Παράπονο Ποιότητας) των Φαρμάκων μας, καθώς και για Ιατρική ενημέρωση (πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα) μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: (+30) 210 8009111 (24ωρη γραμμή) ή να στείλετε email στο pvvnx@vianex.gr

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Όνομα:*
Θέμα:*
Μήνυμα:*
Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

 

Έδρα: Αγ. Νεκταρίου 2
153 44 Γέρακας, Παλλήνη Αττικής

Τηλ: 210 9883372 • Fax: 210 9889591

E-mail: info@vian.gr • Website: www.vian.gr

Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 11 800
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

Vianex

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

UPSA