ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΣΚΙΑ / ΥΠΟΘΕΤΑ

ΩΡΕΣ

ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

desc 1 4 Μέχρι 4g Μέχρι 2.5g
desc desc desc desc 1-2 4-6 Μέχρι 4g Μέχρι 2.5g
desc 1 6-8 - Μέχρι 6 Υπόθετα

desc

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ

ΗΜΕΡΑ

Βρέφη 3-12 μηνών 1/2-1 3-4 φορές
Παιδιά 1-6 χρονών 1-2 3-4 φορές
Παιδιά 6-12 χρονών 2-4 3-4 φορές
* Βρέφη κάτω των 3 μηνών μόνο μετά από συμβουλή του ιατρού (10mg/gr ή 5mg/kg βάρους σώματος εάν έχουν ίκτερο)

desc

ΥΠΟΘΕΤΟ

ΗΜΕΡΑ

Παιδιά 1-6 χρονών 1 2-4 φορές
Παιδιά 6-12 χρονών 1-2 μέχρι 4 φορές
desc

ΔΙΣΚΙΑ / ΥΠΟΘΕΤΑ

1

ΩΡΕΣ

4

ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέχρι 4g

ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέχρι 2.5g
desc desc desc desc

ΔΙΣΚΙΑ / ΥΠΟΘΕΤΑ

1-2

ΩΡΕΣ

4-6

ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέχρι 4g

ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέχρι 2.5g
desc

ΔΙΣΚΙΑ / ΥΠΟΘΕΤΑ

1

ΩΡΕΣ

6-8

ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

-

ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Μέχρι 6 Υπόθετα
desc

ΗΛΙΚΙΑ

ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ

ΗΜΕΡΑ

Βρέφη 3-12 μηνών 1/2-1 3-4 φορές
Παιδιά 1-6 χρονών 1-2 3-4 φορές
Παιδιά 6-12 χρονών 2-4 3-4 φορές
* Βρέφη κάτω των 3 μηνών μόνο μετά από συμβουλή του ιατρού (10mg/gr ή 5mg/kg βάρους σώματος εάν έχουν ίκτερο)
desc

ΗΛΙΚΙΑ

ΥΠΟΘΕΤΟ

ΗΜΕΡΑ

Παιδιά 1-6 χρονών 1 2-4 φορές
Παιδιά 6-12 χρονών 1-2 μέχρι 4 φορές