ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

DEPON (DEPON 500 mg δισκίο, DEPON 500 mg αναβράζοντα δισκία, DEPON 1000 mg αναβράζοντα δισκία, DEPON ODIS)

Δοσολογία δισκίων DEPON για ενήλικες με σωματικό βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 50 kg και εφήβους ηλικίας άνω των 14 ετών.
Προϊόν DEPON Δόση Παρακεταμόλης (mg) Μέγιστος Αριθμός Δισκίων ανά Δόση Ελάχιστο Διάστημα μεταξύ των δόσεων (ώρες) Μέγιστη Ημερήσια Δόση (δισκία)
Δισκία 500 mg (απλά, αναβράζοντα, διασπειρόμενα στο στόμα) 500 mg 2 4 έως 6 ώρες 8
(4.000 mg)
Δισκία 1.000 mg (αναβράζοντα) 1.000 mg 1 4 έως 6 ώρες 4
(4.000 mg)
Τα κατά προσέγγιση ηλικιακά εύρη σε σχέση με το σωματικό βάρος δίνονται για καθοδήγηση μόνο. Να χρησιμοποιείτε τις ηλικίες βάσει των πρότυπων τοπικών καμπυλών ανάπτυξης.
Μη χρησιμοποιείτε αυτά τα δισκία σε ενήλικες ή παιδιά κάτω των 50 kg. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη μεγαλύτερης δόσης από τη συνιστώμενη δόση (υπερδοσολογία) και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ήπαρ.
Μην καταπίνετε τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία, πρέπει να λιώνουν πάνω στη γλώσσα.
Δοσολογία αναβραζόντων δισκίων DEPON 500 mg για παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω.
Σωματικό Βάρος (kg) Ηλικία κατά Προσέγγιση (έτη)* Δόση Παρακεταμόλης (mg) Μέγιστος Αριθμός Αναβραζόντων Δισκίων ανά Δόση Ελάχιστο Διάστημα μεταξύ των δόσεων (ώρες) Μέγιστη Ημερήσια Δόση (δίσκια)
14 έως < 20 4 έως < 7 250 0,5 6 2
(1.000 mg)
20 έως < 27 7 έως < 10 250 0,5 4 3
(1.500 mg)
27 έως < 40 10 έως < 11 500 1 6 4
(2.000 mg)
40 έως < 50 11 έως < 12 500 1 4 6
(3.000 mg)
≥ 50 12 έως ≤ 14 500 1 έως 1.5 4 έως 6 6
(3.000 mg)
* Τα κατά προσέγγιση ηλικιακά εύρη σε σχέση με το σωματικό βάρος δίνονται για καθοδήγηση μόνο. Να χρησιμοποιείτε τις ηλικίες βάσει των πρότυπων τοπικών καμπυλών ανάπτυξης. Μη μασάτε ή καταπίνετε τα αναβράζοντα δισκία, πρέπει να διαλύονται σε ένα ποτήρι νερό πριν από τη λήψη.

DEPON Σιρόπι

Παιδιατρική Δοσολογία για το DEPON σιρόπι 120 mg/5 ml σύμφωνα με το σωματικό βάρος
Σωματικό Βάρος (kg) Ηλικία κατά Προσέγγιση (έτη)* Δόση Παρακεταμόλης (mg)

Αριθμός ml ανά Δόση

Ελάχιστο Διάστημα μεταξύ των δόσεων (ώρες)

Μέγιστη Ημερήσια Δόση (ml)

< 8 < 1 Απεθυνθείτε σε γιατρό
8 έως < 12 1 έως < 2 120 5 6 20
(480mg)
12 έως < 16 2 έως < 3 180 7,5 6 30
(720mg)
16 έως < 20 3 έως < 5 240 10 6 40
(960mg)
20 έως < 24 5 έως < 6 300 12,5 6 50
(1.200mg)
24 έως ≤ 28 6 έως ≤ 8 360 15 6 60
(1.440mg)
* Τα κατά προσέγγιση ηλικιακά εύρη σε σχέση με το σωματικό βάρος δίνονται για καθοδήγηση μόνο. Να χρησιμοποιείτε τις ηλικίες βάσει των πρότυπων τοπικών καμπυλών ανάπτυξης.
Για τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών διατίθενται εναλλακτικές φαρμακοτεχνικές μορφές και δοσολογίες.

DEPON VIT C

Σωματικό Βάρος (kg) Ηλικία κατά Προσέγγιση (έτη)* Δόση Παρακεταμόλης (mg) Δόση Βιταμίνης C (mg) Μέγιστος Αριθμός Αναβραζόντων Δισκίων ανά Δόση Ελάχιστο Διάστημα μεταξύ των δόσεων (ώρες) Μέγιστη Ημερήσια Δόση (δισκία)
15 έως <33 4 έως ≤ 8 330 200 1 4 6
(1.980 mg)
33 έως ≤50 8 έως ≤ 12 660 400 2 6 8
(2640 mg)
500 200 1 6 4
(2.000 mg)
Πάνω από 50 Πάνω από 12 έως ≤ 14 500 200 2 6 6
(3.000 mg)
Πάνω από 50 Πάνω από 14 500 200 2 6 8
(4.000 mg)
*Τα κατά προσέγγιση ηλικιακά εύρη σε σχέση με το σωματικό βάρος δίνονται για καθοδήγηση μόνο. Να χρησιμοποιείτε τις ηλικίες βάσει των πρότυπων τοπικών καμπυλών ανάπτυξης.
Η συνήθης δόση ενηλίκων είναι 60mg/kg βάρους σώματος, σε διηρημένες δόσεις. Συνήθως, δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 g, για δόση βραχείας διάρκειας (8 δισκία) και τα 2,5 g για χρόνια χορήγηση (5 δισκία).

DEPON Υπόθετα

Σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 15 ετών, η μέγιστη ημερήσια δόση υπόθετων παρακεταμόλης είναι 60 mg/kg/ημέρα σε 4 διαστήματα, περίπου 15 mg/kg κάθε 6 ώρες.
Σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 15 ετών και άνω, η μέγιστη ημερήσια δόση υπόθετων παρακεταμόλης είναι 60 mg/kg/ημέρα σε 4 διαστήματα, περίπου 15 mg/kg κάθε 6 ώρες.
Ηλικία Δόση Παρακεταμόλης Συχνότητα
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών 0,5-1 g 3-4 φορές ημερησίως
Παιδιά 6-12 ετών 250-500 mg 3-4 φορές ημερησίως
Παιδιά 1-5 ετών 125-250 mg 3-4 φορές ημερησίως
Λόγω του κινδύνου τοπικής τοξικότητας, τα υπόθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερες από τέσσερις φορές ημερησίως και όχι περισσότερα από 2 υπόθετα την κάθε φορά. O κύκλος της θεραπείας μέσω του ορθού πρέπει να είναι όσο το δυνατό συντομότερη.Η χρήση υπόθετων δε συνιστάται σε ασθενείς με διάρροια.

DEPON Cold & Flu

Ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών.
Σωματικό Βάρος (Ηλικία) Δόση ανά χορήγηση Διάστημα Χορήγησης Μέγιστη Ημερήσια Δόση
Ενήλικες και παιδιά βάρους >50 kg (>15 ετών) 1 δισκίο
δηλαδή
500mg παρακεταμόλη
4 mg χλωροφαιναμίνης
4 ώρες 4 δισκία
δηλαδή
2.000mg παρακεταμόλη
16 mg χλωροφαιναμίνης
* Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δοσολογία των 4 δισκίων ανά 24 ώρες.

DEPON Plus

Σωματικό Βάρος (Ηλικία) Δόση Διάστημα Χορήγησης Μέγιστη Ημερήσια Δόση
Ενήλικες & Παιδιά ηλικίας 15 ετών και άνω των 50 kg 1 - 2 δισκία 6 - 8 ώρες 3.000 mg/390 mg (παρακεταμόλη/καφεΐνη)
(6 δισκία σε 24 ώρες)
Παιδιά ηλικίας 12 - 15 ετών (<50 kg) 1 δισκίο 6 - 8 ώρες 2.000 mg/260 mg (παρακεταμόλη/καφεΐνη)
(4 δισκία σε 24 ώρες)
* Μέγιστη Ημερήσια Δόση: Η δόση των 3 g παρακεταμόλης ημερησίως, δηλαδή 6 δισκία ανά ημέρα, δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Ένα μεσοδιάστημα 4 ωρών (τουλάχιστον) πρέπει πάντα να μεσολαβεί μεταξύ των λήψεων.